Corona

Juist in deze tijd kan shiatsu helpen om je beter te voelen, goed om te gaan met de onzekere omstandigheden en je immuunsysteem bevorderen. Uiteraard houd ik me aan de richtlijnen en ik vraag alle cliënten dat ook te doen. Elke cliënt krijgt een schoon laken en tussen de afspraken door wordt de ruimte geventileerd. Ik was mijn handen voor en na de behandeling en als het advies is om een mondkapje te dragen doen we dat beiden.

Heb je corona, wacht dan met de afspraak tot de klachten minstens 24 uur verdwenen zijn. 

Voorwaarden goede zorg

​Bij het maken van een afspraak gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.

Betaling

Een shiatsu behandeling kost 75 euro per uur. Je ontvangt achteraf per e-mail een factuur van de behandeling.  Gelieve de factuur uiterlijk binnen 14 dagen van de factuurdatum, onder vermelding van het factuurnummer, over te maken naar het rekeningnummer dat vermeld staat op de factuur.

Vergoeding door de zorgverzekering

Het kan zijn dat je shiatsu gedeeltelijk vergoed krijgt als je aanvullend verzekerd bent. Meer informatie hierover staat op de site van de Shiatsu Vereniging Nederland  (SVN) of raadpleeg je eigen verzekering. De factuur dien je zelf in ter declaratie bij je verzekering.

Annuleren

Afspraken kunnen tot 24 uur van tevoren kosteloos worden geannuleerd. Bij een latere annulering worden de volledige kosten in rekening gebracht.  De zorgverzekeraar vergoedt de kosten niet als de behandeling niet daadwerkelijk plaatsgevonden heeft. Er zijn altijd situaties denkbaar waarbij overmacht speelt. Neem dan graag even contact met me op, dan zoeken we samen naar een oplossing.

Shiatsu en reguliere zorg

De shiatsu behandelingen zijn geen vervanging van reguliere geneeskundige zorg. Raadpleeg bij gezondheidsklachten eerst de huisarts. De keuze voor Shiatsu valt onder het eigen risico van de cliënt. Het resultaat van de behandeling staat niet vast en de therapeut biedt geen garantie op verbetering.

Privacy

Om de behandelingen zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren worden administratieve en medische gegevens opgeslagen en bewerkt. De cliënt heeft te allen tijden het recht om deze gegevens in te zien en uitleg te vragen. De therapeut is verantwoordelijk voor correcte beveiliging van de database waar de gegevens worden bewaard. Persoonsgegevens worden nooit gebruikt voor doeleinden die niet aan de cliënt gemeld zijn en persoonsgegevens worden nooit verkocht aan derden.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in dit dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming heb, opgevraagd bij een andere zorgverlener zoals bvb. uw huisarts. Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen.

Dit betekent onder meer dat ik:

 1. Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens.
 2. Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.  Daarnaast heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen evt. ook voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt uiteraard alleen met uw expliciete  toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn evt. afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor mijn financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet om uw toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven 20 jaar bewaard, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan onderstaande gegevens.

Deze gegevens worden door de zorgverzekeraar gevraagd, zodat u deze nota bij uw zorgverzekeraar kunt declareren. 

 1. Uw naam, adres en woonplaats.
 2. Uw geboortedatum.
 3. De datum van de behandeling.
 4. Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bvb. ‘Shiatsu behandeling’
 5. De kosten van het consult.
 6. Verzekerde nummer / naam zorgverzekeraar

Waarneming

Mocht het voorkomen dat ik langdurige afwezigheid ben kan mijn collega shiatsu therapeut Elysa Salie mij waarnemen en tijdelijk de behandelingen overnemen: www.elyasalie.com.

Tuchtregeling en klachten

Ben je niet tevreden? Ik heb er vertrouwen in dat wij te allen tijden redelijkerwijs tot een oplossing zullen komen.

De therapeut (ik) staat ingeschreven bij de Shiatsu Vereniging Nederland – www.shiatsuvereniging.nl.

De therapeut is onderhevig aan het tuchtrecht dat verzorgd wordt door TCZ (https://www.tcz.nu/u-heeft-een-klacht.html) en het klachtrecht is ondergebracht bij SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg). https://www.scag.nl

De cliënt kan zich ook wenden tot de klachtencommissie van Shiatsu Vereniging Nederland:
Shiatsu Vereniging Nederland.

De Visserlaan 2
1422 XV Uithoorn
E-mail: info@shiatsuvereniging.nl
www.shiatsuvereniging.nl/informatie/klachtenprocedure